O knize krátce

Rhys, Rhys, Rhys | Dvůr mlhy a hněvu | O knize krátce

Varování! Během procesu čtení Dvoru mlhy a hněvu se vám roztaví mozek, rozdrtí srdce a to nakonec stmelí a zaplní sadistickou pomstychtivostí.

Pokračovat ve čtení